Hotline: 0936070109

Chuyển nhà trọn gói:Đại phú nhờ vào mệnh, tiểu phú nhờ vào cần.

Thứ năm - 22/12/2016 08:51
“Mệnh” là một khái niệm vô cùng quan trọng trong văn hóa truyền thống"

Chuyển nhà trọn gói:

Người xưa phần lớn đều kính Thiên tín mệnh, cho rằng “sống chết có số, phú quý do trời”, “trong mệnh chỉ có tám phần đấu gạo thì dù có đi khắp thiên hạ cũng không thể làm đầy được cả đấu“, “đại phú nhờ vào mệnh, tiểu phú nhờ vào cần”, “cái được là do ta may mắn, cái mất là do mệnh của ta”, “một đời đều là mệnh, nửa điểm không do người”. Ai cũng có mệnh của mình, và vận mệnh của mỗi người là khác nhau.

Vậy mệnh” rốt cuộc là gì? Mạnh Tử nói: “Mạc chi vi nhi vi giả, thiên dã; mạc chi trí nhi chí giả, mệnh dã“ (Tạm dịch: Việc mình không có ý làm, mà thành, đó là do ý trời vậy. Việc gì mình không mong cầu mà tự nhiên tới, đó là do mệnh trời vậy.)

Trong “Đổng Trọng Thư truyện”, Đổng Trọng Thư viết: Thiên lệnh chi vị mệnh” (Tạm dịch: Lệnh của Trời được gọi là mênh). Bởi vậy, mệnh và trời là có liên quan với nhau, cũng được gọi là “nhân mệnh quan thiên”. Vậy nên, mệnh cũng được gọi là “thiên mệnh”. Tức, mệnh hoặc thiên mệnh là tiên thiên, là điều khi sinh mang theo đến, hay cũng nói là trời định. Trong thuật đoán mệnh truyền thống,  người ta thường dựa vào tiến trình thời gian mà đem sự vận hành của sinh mệnh con người phân chia thành đại vận, tiểu vận, lưu niên. Sự vận hành của mệnh, chính là vận mệnh, cho nên mệnh cũng được gọi là “vận mệnh”, tức là vận trình khác nhau mà mệnh biểu hiện ra.

Sinh mệnh của con người là do một số vận trình khác nhau tạo thành. Nó có thể là vận may, hoặc là vận rủi, hoặc là trước may sau rủi, hoặc là rủi trước may sau. Ở các vận trình khác nhau của sinh mệnh sẽ biểu hiện ra chất lượng sinh mệnh khác nhau. Chất lượng thông thường của sinh mệnh là do giàu nghèo, sang hèn, sống thọ hay chết yểu, trắc trở hay suôn sẻ để đo lường. Bởi vậy, mệnh hay vận mệnh, trên thực tế chính là quỹ đạo vận hành của sinh mệnh con người vốn đã được trời định sẵn từ trước.

tinh khi

Văn hóa truyền thống Trung Hoa cho rằng, vận mệnh của con người là có thể biết trước được, đồng thời họ cũng rất coi trọng việc dự đoán trước vận mệnh của một người. Đây chính là điều mà người ta gọi là “thông hiểu số mệnh”. Khổng Từ giảng: “Bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử dã”, ý nói: Người không biết mệnh thì không là người quân tử). Khổng Tử cũng cho rằng: “Ngũ thập nhi tri thiên mệnh”, ý nói rằng, con người khi đến tuổi 50 thì hiểu được mệnh.

Vậy, vì sao lại cần phải biết mệnh? Dự tắc lập, bất dự tắc phế“, ý tứ là: Việc gì mà có sự chuẩn bị trước thì cũng sẽ thành, không có sự chuẩn bị trước thì thường thành dở dang. Từ xưa đến nay, cầu lợi tránh hại, cầu may mắn tránh hung dữ là bản năng của con người. Biết được vận mệnh của con người thì có thể ứng phó được với những điều nguy hiểm xảy ra trên con đường đời phía trước. Vậy nên, người xưa giảng bằng lòng với mệnh trời thì không lo lắng.

“Dịch Kinh” trong “Tứ Thư Ngũ Kinh” được xếp hạng đứng đầu trong các kinh thời cổ đại. Mà “Dịch Kinh” trên thực tế là một bộ sách về bói toán. “Hệ Từ” trong “Dịch Kinh” chính là dùng từ (một thể loại văn học cổ điển của Trung Quốc) để gieo quẻ đối với quẻ tượng đầu tiên. Khổng Từ đã dành cả đời để tiến hành nghiên cứu sâu đối với “Dịch Kinh”, thế cho nên đã đạt đến trình độ “vi biên tam tuyệt”

Cuốn “Dịch truyện” chính là những nhận thức tâm đắc trong nghiên cứu “Dịch Kinh” của Khổng Tử. Đạo gia Trung Quốc có thuật toán mệnh vô cùng phong phú; bao gồm Lục Hào, Mai Hoa Dịch Số, Tứ Trụ Bát Tự, Kỳ Môn Độn Giáp, Lục Nhâm, Thiết Bản Thần Số, tướng mặt, tướng tay, v.v…. Vì sao lại gọi là đoán mệnh? Là bởi vì trong văn hóa truyền thống cho rằng, hết thảy đều đã có định số. Đoán mệnh chính là căn cứ theo dịch số, mệnh số mà suy đoán vận mệnh của con người.

 

Trong sử sách của Trung Quốc đã ghi chép lại rất nhiều cao thủ tinh thông về thuật số đoán mệnh, như: Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Viên Thiên Cang, Lý Thuần Phong, Lưu Bá Ôn, v.v…, quả thật là không sao kể hết. Trong tu luyện của Phật gia còn xuất hiện một loại công năng kỳ diệu là “túc mệnh thông”.Người có được loại công năng này có thể dùng thiên mục mà trực tiếp nhìn thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí đời trước kiếp trước, nhiều kiếp nhiều đời của người khác.

Vận mệnh của con người tuy là trời định, là đã được định sẵn từ trước, nhưng không phải là không thể thay đổi được. Đạo gia Trung Quốc có cách nói “ngã mệnh tại ngã bất tại thiên”, ý nói rằng: mệnh của ta do ta chứ không do trời. Tức là con người có thể thông qua cố gắng sau này của mình, thì có thể tiến hành thay đổi được vận mệnh ở một mức độ nhất định. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên“. Nếu sự cố gắng của con người là mù quáng, không đúng đắn thì không thể thay đổi được vận mệnh,mà trái lại lại càng làm cho nó tệ hại hơn, hỏng hơn. Vậy nên dưới tình huống thông thường, mọi người thường chỉ có thể là làm hết bổn phận của con người và nghe theo mệnh trời, nhưng tốt nhất là nên “thuận theo tự nhiên”.

Con người nếu muốn thật sự thay đổi vận mệnh thì cần phải hành xử thuận theo đạo trời. Bởi vì mệnh của con người là mệnh trời, là được Thần Phật, những sinh mệnh cao cấp trên Thiên thượng an bài. Căn cứ vào điều gì để an bài? Là căn cứ vào hành vi thiện ác và tỷ lệ lớn nhỏ của đức và nghiệp do hành vi thiện ác này gây ra ở đời trước hoặc nhiều đời trước kiếp trước của con người mà tạo ra an bài. Thiện nhân có thiện quả, ác nhân có ác quả, đây chính là cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo“.

Hết thảy các loại biểu hiện của vận mệnh con người, bao gồm: họa và phúc, trắc trở hay suôn sẻ, giàu và nghèo, cát và hung, thọ mệnh hay chết yểu… không có một điều gì là không phải kết quả của nhân quả báo ứng thiện ác. Vì vậy, vận mệnh của con người là do Thần Phật chủ trì, dựa theo thiên lý hay quy luật của vũ trụ mà đưa ra an bài. Mệnh là thể hiện của quy luật của vũ trụ hoặc phép tắc của vũ trụ trong quá trình sinh mệnh của con người.

Bởi vậy, nếu con người muốn thay đổi những điều không tốt trong vận mệnh của mình, thì cần phải tuân theo phép tắc, quy luật của vũ trụ, trọng đức hành thiện, gắng sức sữa chữa sai lầm trước đây, tránh làm điều ác. Bởi vì, đạo của Trời là ban thưởng cho cái thiện và trừng phạt cái ác. Đây chính là tu luyện truyền thống, tu luyện mới có thể thay đổi vận mệnh. Thông qua tu luyện mà thay đổi vận mệnh được gọi là “tu mệnh”. Viên Liễu Phàm tác giả của “Liễu Phàm Tứ Huấn” chính là một tấm gương điển hình của việc tu mệnh thành công. Cái gọi là: “Đoán mệnh không bằng chấp nhận số mệnh, chấp nhận số mệnh không bằng tu mệnh”, đạo lý chính là ở chỗ này
Cội nguồn của tu mệnh chính là tu tâm. Tâm là cái gốc của hành vi cử chỉ và các loại biểu hiện của sinh mệnh con người. Tâm thiện thì hành vi tất sẽ thiện, tâm ác thì hành vi tất sẽ ác. Tu tâm chính là thay đổi hết thảy những tư tưởng quan niệm không phù hợp với Phật pháp và Đạo pháp của bản thân mình. Tu tâm mới có thể từ căn bản mà thay đổi được hết thảy những thứ không tốt trong vận mệnh của con người.
Người xưa có câu: “Nhất thiết phúc điền, bất ly phương thốn“,là có ý nói rằng hết thảy ruộng phúc không ở đâu xa mà ở ngay gần lòng người. Nói về mối quan hệ giữa tâm và mệnh, có một bài “Tâm mệnh ca” nói viết rằng: Mệnh tốt tâm cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt thì sẽ thất bài giữa đường. Tâm tốt mệnh không tốt, trời đất cuối cùng cũng bảo hộ cho. Tâm mệnh đều không tốt, bần cùng chịu phiền não“. Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Tu tâm có thể bù đắp được hết những thiếu sót trong vận mệnh đã được an bài trước, tu tâm có thể xoay chuyển và cải biến được vận hạn trong đời.
Không phải chỉ những ai có vận mệnh không tốt mới cần phải tu tâm. Trên thực tế mỗi người đều cần phải tu luyện và tu tâm. Người dẫu có vận mệnh tốt hơn người khác đi nữa thì cuối cùng cũng không tránh khỏi “sinh lão bệnh tử”. Phú quý danh lợi không mang đến khi sinh, không mang theo khi chết. Sau khi phúc phận đã hưởng hết, có thể phải tiếp tục nhập lục đạo trong tam giới, luân hồi không dứt.

 

Bởi vậy, thay đổi vận mệnh mà người bình thường nói đến, trên thực tế chẳng qua chỉ là cải thiện vận mệnh cho tốt hơn mà thôi. Một người nếu muốn triệt để thay đổi vận mệnh, vĩnh viễn giữ được thân người, không còn phải chịu khổ nữa, thì duy chỉ có phát đại thệ nguyện, khởi tâm tinh tấn, gian khổ tu luyện Đại Pháp, cuối cùng tu đắc chính quả, thoát ly khỏi lục đạo trong tam giới.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Dưới đây là 10 tiêu chí, ưu điểm nổi bật của Cty Bảo Tín luôn khiến khách hàng hài lòng và lựa chọn sử dụng ngay từ lần đầu tiên. Cty Bảo Tín đáp ứng trọn gói nhu cầu chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng của khách hàng trên phạm vi toàn quốc, liên tỉnh, bắc – nam; đáp ứng yêu cầu gấp rút về thời gian; vận chuyển cả những món hàng cồng kềnh hay ở những địa hình nhỏ hẹp khó di chuyển. Đặc biệt sẽ có ưu đãi cho các cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ và phải chuyển nhà thường xuyên, đối tượng học sinh sinh viên hay những tổ chức nhân đạo từ thiện. Chỉ cần bấm số điện thoại anh Phương: 0936070109 nêu yêu cầu, công ty sẽ cử người đến khảo sát đồ đạc, tính quãng đường di chuyển rồi tư vấn và báo giá toàn bộ chi phí để bạn tham khảo. Sự nhanh nhẹn đúng giờ của nhân viên công ty sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc hay các kế hoạch trong ngày của bạn. Nếu bạn đồng ý ký hợp đồng theo ngày giờ đã thỏa thuận, nhân viên sẽ đến tháo dỡ, phân loại và đóng gói một cách kỹ lưỡng. Tất cả vật dụng từ to đến nhỏ đều được bao bọc chỉnh chu. Đồ đạc được di dời nhẹ nhàng lên xe, sắp đặt hợp lý, không nhồi nhét, sau đó nhân viên sẽ thống kê và xác nhận với khách trước khi chuyển đến nơi khác. Nhân viên của Vietnam Moving được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, không quản nắng mưa, giờ giấc, đặc biệt trung thực và yêu nghề nên sẽ làm việc liên tục đến khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang đến cho khách hàng sự hài lòng, tin tưởng nhất. Với tinh thần trách nhiệm, khi đến địa điểm mới, nhân viên sẽ giúp mang đồ lên tận nơi, sắp xếp, lắp đặt theo đúng kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng. Không chỉ vậy, công ty sẵn sàng tư vấn cách bố trí đồ đạc hợp phong thủy giúp khách hàng gặp mọi sự thuận lợi. Kỹ năng làm việc khoa học giúp công ty cam kết hoàn thành thật nhanh gọn việc chuyển nhà, chuyển văn phòng công ty theo đúng tiến độ đã hứa để không làm lãng phí thời gian vàng bạc của khách hàng. Mức phí trọn gói của công ty không phải rẻ nhất, nhưng chắc chắn là hợp lý nhất và tuyệt đối không phát sinh thêm ngoài báo giá ban đầu. Bao bì, thùng carton đựng đồ hay các loại vật dụng đóng gói như dây chằng, băng keo.. đều hoàn toàn miễn phí. Dịch vụ trọn gói cung cấp mọi giải pháp, bao gồm cả dịch vụ lưu kho cho các doanh nghiệp

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay3,843
  • Tháng hiện tại78,741
  • Tổng lượt truy cập3,692,975

Giới thiều  về dịch vụ chuyển nhà trọn gói Bảo Tín những năm thập niên 90 hà nội bắt đầu phát triển kinh tế đô thì và nên kinh tế cũng được tăng chưởng chóng mặt người dân cũng được thay đổi theo nên kinh tế mua đất xây nhà di chuyển các chỗ ở mới nên Công ty TNHH xây dựng vận tải Bảo Tín đã sáng lập ra dịch vụ chuyển nhà văn phòng trọn gói Bảo Tín để đáp ứng cho người dân tiện sử dụng dịch vụ Khi xã hội ngày càng phát triển, chất lượng môi trường sống càng được quan tâm và chú trọng hơn. Theo đó, mọi người đều có nhu cầu không ngừng nâng cao, đặc biệt là thay đổi một không gian sống, sở hữu các điều kiện tiện nghi và lý tưởng hơn. Để tiết kiệm chi phí, thời gian cũng như công sức cho những lần vận chuyển từ nơi ở cũ sang nơi ở mới, hiện nay mỗi người thường tìm đến các dịch vụ chuyển nhà với sự chất lượng và tính chuyên nghiệp cao Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hiện nay, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển nhà ra đời. Trong đó, nổi bật là dịch vụ chuyển nhà trọn gói với thương hiệu Cty Bảo Tín. Được thành lập và đi vào hoạt động nhiều năm, đến nay Cty Bảo Tín đã không ngừng mở rộng quy mô, tạo dựng uy tín nhất định trong lĩnh vực vận chuyển chuyên nghiệp nói chung và dịch vụ chuyển nhà nói riêng Đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên của dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp Vietnam Moving đều đã được trải qua quá trình đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về công tác đóng gói, vận chuyển cũng như thái độ phục vụ với khách hàng.
Vì là chuyển nhà nên đa phần đồ đạc cần chuyển là những đồ dùng điện máy, đồ dùng nội thất, vật dụng nhà bếp,… Do đó, để đảm bảo an toàn trong khi vận chuyển, các nhân viên Bảo Tín sẽ tiến hành phân loại. Với từng nhóm đồ sẽ có phương thức đóng gói bảo vệ riêng.
Đối với các nhóm đồ vật dụng nhỏ làm bằng thủy tinh, sành sứ dễ vỡ như chén, ly, chai, lọ… nhân viên sẽ bao bọc từng món trong giấy gói và xếp cẩn thận vào thùng giấy. Đối với các nhóm đồ dùng điện máy lớn như tủ lạnh, ti vi, đầu máy, dàn âm thanh, máy giặt, lò vi sóng… hay đồ dùng nội thất như tủ, bàn, ghế, gường, kệ… nhân viên sẽ đóng gói bằng nhiều lớp giấy, lớp vải bảo vệ chuyên dụng để bảo vệ tốt nhất cho món đồ, nhất là những góc cạnh dễ va chạm.

background200 800 left
background200 800 right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây