Hotline: 0936070109

Dịch vụ chuyển nhà trọn gói Thị xã Sơn Tây

Thứ tư - 22/03/2017 20:35
Dịch vụ chuyển nhà trọn gói Thị xã Sơn Tây
Dịch vụ chuyển nhà trọn gói Thị xã Sơn Tây
Dịch vụ chuyển nhà trọn gói Thị xã Sơn Tây nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hà Tây cũ, nên còn được gọi là xứ Đoài. Phía Bắc giáp sông Hồng, ngăn cách với tỉnh

Dịch vụ chuyển nhà trọn gói Thị xã Sơn Tây

nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hà Tây cũ, nên còn được gọi là xứ Đoài. Phía Bắc giáp sông Hồng, ngăn cách với tỉnh Vĩnh Phúc. Phía Nam giáp huyện Ba Vì. Phía Đông giáp các huyện Phúc Thọ và Thạch Thất.
Địa giới của thị xã gồm 15 đơn vị hành chính, trong đó có 9 phường là: Quang Trung, Lê Lợi, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Phú Thịnh, Trung Hưng, Trung Sơn Trầm, Viên Sơn và 6 xã là: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông và Cổ Đông.
Thị xã Sơn Tây xưa - Ảnh tư liệu
Vùng đất Sơn Tây vào đời Lý là các châu Phong, Quốc Oai, châu Đăng; đời Trần là các lộ Tam Giang, Quốc Oai, Tam Đái. Đời Hậu Lê, niên hiệu Thuận Thiên là các lộ Quốc Oai Thượng, Trung, Hạ, thuộc Tây Đạo. Năm Quang Thuận thứ 7 (1466) đặt làm Quốc Oai thừa tuyên, năm thứ 10 đổi làm Sơn Tây thừa tuyên. Năm 1490 đổi là xứ Sơn Tây. Đời Hồng Thuận đổi là trấn, một trong Tứ trấn phía Tây kinh đô Thăng Long, nên còn gọi là trấn Đoài.
Năm 1831 gọi là tỉnh, gồm các phủ Quốc Oai (các huyện Đan Phượng, Thạch Thất), phủ Quảng Oai (các huyện Tiên Phong, Phúc Thọ, Tùng Thiện, Bất Bạt); phủ Vĩnh Tường (các huyện Yên Lãng, Yên Lạc, Bạch Hạc, Phù Ninh, Lập Thạch); phủ Lâm Thao (các huyện Sơn Vi, Thanh Ba, Hoa Khuê, Hạ Hoa); phủ Đoan Hùng (huyện Hùng Quan, Tây Quan, Sơn Dương, Tam Dương).
Năm 1838 tách phủ Đoan Hùng thuộc về tỉnh Tuyên Quang. Năm 1890 trích lập tỉnh Vĩnh Yên. Năm 1902 lập tỉnh Phúc Yên. Năm 1903 lập tỉnh Phú Thọ. Sau đó được đổi tên thành tỉnh Sơn Tây.
Thời kỳ Pháp thuộc, tỉnh lỵ của tỉnh Sơn Tây được đổi thành thị xã Sơn Tây.
Năm 1965, 2 tỉnh Hà Đông và Sơn Tây được sáp nhập lại thành tỉnh Hà Tây, khi đó Sơn Tây là một trong 2 thị xã của tỉnh Hà Tây.
Ngày 27/12/1975, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa V thông qua Nghị quyết hợp nhất hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình. Thị xã Sơn Tây là một trong 3 thị xã thuộc tỉnh Hà Sơn Bình.
Ngày 29/12/1978, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa VI thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc sáp nhập một số huyện, thị xã, xã và thị trấn của tỉnh Hà Sơn Bình và Vĩnh Phú vào thành phố Hà Nội. Theo đó, thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội gồm 3 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung và 2 xã Trung Hưng và Viên Sơn.
Ngày 2/6/1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 101-HĐBT về việc phân vạch địa giới hành chính để mở rộng thị xã Sơn Tây trên cơ sở tách các xã Thanh Mỹ, Kim Sơn, Xuân Sơn, Trung Sơn Trầm, Đường Lâm, Sơn Đông, Cổ Đông của huyện Ba Vì chuyển sang. Thị xã Sơn Tây sau khi được mở rộng có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 3 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung và 9 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm.
Ngày 14/03/1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 42-HĐBT về việc chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội trên cơ sở một phần diện tích và nhân khẩu của xã Trung Hưng, xã Trung Sơn Trầm, xã Thanh Mỹ; phường Xuân Khanh thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội trên cơ sở trên cơ sở một phần diện tích và nhân khẩu của xã Xuân Sơn, xã Thanh Mỹ.
Sau khi điều chỉnh, thị xã Sơn Tây có 14 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 5 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc, Xuân Khanh; và 9 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm.
Ngày 12/8/1991, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII thông qua Nghị quyết chia tách tỉnh Hà Sơn Bình thành 2 tỉnh Hà Tây và Hòa Bình. Theo đó, thị xã Sơn Tây lại thuộc tỉnh Hà Tây; thị xã Sơn Tây có 14 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 5 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc, Xuân Khanh; và 9 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm.
Ngày 9/11/2000, Chính phủ ra Nghị định số 66/2000/NĐ-CP, điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Phú Thịnh. Sau khi điều chỉnh, thị xã Sơn Tây có 15 đơn vị hành chính gồm 6 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Phú Thịnh; và 9 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm.
Ngày 2/8/2007, Chính phủ ra Nghị định số 130/2007/NĐ-CP, thành lập thành phố Sơn Tây trên cơ sở toàn bộ 11.346,85 ha diện tích và 181.831 nhân khẩu của thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Theo đó thành phố Sơn Tây gồm 6 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Phú Thịnh; và 9 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm.
Ngày 1/3/2008, Chính phủ ra Nghị định số 23/2008/NĐ-CP, điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Trung Hưng thuộc thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây trên sơ sở toàn bộ diện tích và nhân khẩu của xã Trung Hưng; phường Viên Sơn thuộc thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây trên sơ sở toàn bộ diện tích và nhân khẩu của xã Viên Sơn; phường Trung Sơn Trầm thuộc thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây trên sơ sở toàn bộ diện tích và nhân khẩu của xã Trung Sơn Trầm.
Sau khi điều chỉnh Thành phố Sơn Tây có 11.346,85 ha diện tích tự nhiên và 181.831 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 9 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Phú Thịnh, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm và 6 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông.
Theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, ngày 29/5/2008, từ ngày 1/8/2008, cùng với toàn bộ tỉnh Hà Tây, thành phố Sơn Tây được nhập về thủ đô Hà Nội.
Ngày 8/5/2009, Chính phủ ra Nghị quyết số 19/NQ-CP, về việc chuyển thành phố Sơn Tây thành thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội.
Nằm ở vị trí địa lí tương đối thuận lợi với hai tuyến đường chạy qua là quốc lộ 21A nối Sơn Tây với Hà Nội và các huyện, thị trong tỉnh; quốc lộ 32 nối Sơn Tây với các tỉnh phía Bắc có bến cảng Sơn Tây thuận lợi cho giao thông đường sông, lại có tiềm năng lớn về phát triển du lịch - thương mại, mảnh đất Sơn Tây được đánh giá có nhiều lợi thế để phát triển nền kinh tế đa dạng.
Trong những năm gần đây, thị xã Sơn Tây là một trong những vùng có sự phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ phát triển kinh tế cao kéo theo mức tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm, cơ cấu chuyển dịch kinh tế có sự chuyển biến nhanh, đáp ứng nhu cầu phát triển, cụ thể là: công nghiệp - xây dựng chiếm 48%, thương mại - dịch vụ chiếm 39,4%, nông - lâm nghiệp chiếm 12,6%.
Thu nhập bình quân đầu người đạt 11,2 triệu đồng/năm. Năm 2008, tốc độ tăng trưởng GDP của thị xã Sơn Tây đạt xấp xỉ 16%.
Nằm ở vị trí địa lý thuận lợi với hai tuyến đường là quốc lộ 21A nối Sơn Tây với Hà Nội và các huyện, thị; quốc lộ 32 nối Sơn Tây với các tỉnh phía Bắc, có bến cảng Sơn Tây thuận lợi cho giao thông đường sông, lại có tiềm năng lớn về phát triển du lịch – thương mại, mảnh đất Sơn Tây được đánh giá là có nhiều lợi thế để  phát triển nền kinh tế đa dạng. 8 tháng đầu năm 2008, trong điều kiện khó khăn, thị xã Sơn Tây vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 15,5%, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp so với cùng kỳ năm 2007 tăng 17,82% đạt 446,72 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ tăng 57,7% đạt 1.130 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp đạt 58,4% kế hoạch năm, bằng 72,7 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước được 77 tỷ đồng (đạt 59,24% kế hoạch năm)...
Theo cáo cáo của Uỷ ban kinh tế thành phố Hà Nội thì thị xã Sơn Tây đang phát triển đồng đều các ngành, cụ thể:
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: Bình quân trong 5 năm (2004-2008) tăng 13,86%; 3 năm gần đây, tăng trưởng bình quân đạt 17,6%, ngành cơ khí, sản xuất nguyên vật liệu... tăng 18-25%. Hiện thị xã Sơn Tây có 90 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.000 tỷ đồng, trong đó có 42 dự án đi vào hoạt động thu hút gần 4000 lao động địa phương.
Thương mại - dịch vụ: Tốc độ tăng trưởng bình quân 17,5%; trong 3 năm gần đây tăng 20,3%. Hiện nay, trên địa bàn thị xã Sơn Tây có hơn 208 doanh nghiệp, tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh.
Về du lịch: Sơn Tây đã và đang được khai thác hiệu quả, thu hút được đông khách du lịch trong và ngoài nước với các điểm du lịch nổi tiếng như hồ Đồng Mô, Làng cổ Đường Lâm, Thành cổ Sơn Tây, Đền Và, Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.
Về nông nghiệp: Tỷ trọng cơ cấu ngành nông nghiệp giảm mạnh từ 19% năm 2004 còn 12,6% năm 2008. Giá trị 1 ha canh tác năm 2008 đạt 42 triệu đồng (năm 2004 đạt 26 triệu đồng). Kinh tế trang trại và hộ gia đình phát triển mạnh đem lại hiệu quả cao. Hiện nay trên địa bàn thị xã có 168 trang trại (trang trại lâm nghiệp, kết hợp chăn nuôi; cây ăn quả; nuôi trồng thủy sản), trong đó 94 trang trại chăn nuôi công nghiệp, nhiều trang trại lợi nhuận từ 200 - 400 triệu đồng/năm. 
Lĩnh vực văn hóa, xã hội trong vùng phát triển khá đồng đều, an ninh chính trị được giữ vững; trật tự xã hội đảm bảo. Trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị, Thị xã đang triển khai 29 dự án quy hoạch, trong đó có 4 đồ án quy hoạch về xây dựng, mở rộng thị xã đến năm 2020, tầm nhìn 2050; 15 quy hoạch đô thị, khu dân cư với 1.007,3 ha; 3 điểm công nghiệp với trên 210 ha; 5 quy hoạch dịch vụ; thương mại 210,8 ha và các quy hoạch khác, tu bổ tôn tạo di tích làng cổ Đường Lâm, đền Và... Hiện tại, Sơn Tây có 172 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 15 di tích cấp quốc gia.
Sơn Tây có 2 làng nghề đã được công nhận làng nghề truyền thống là: làng nghề gốm Phú Nhi ở phường Phú Thịnh, làng nghề Thêu ren Ngọc Kiên xã Cổ Đông. Ngoài ra, còn một làng nghề truyền thống đang được khôi phục là nghề bánh tẻ Phú Nhi (phường Phú Thịnh). 8 làng nghề mới đang được phát triển gồm các nghề thêu ren, sinh vật cảnh, mộc, đan lát, đóng giày, tơ tằm,… tập trung ở các xã Cổ Đông, Trung Sơn Trầm, Sơn Đồng, Đường Lâm, phường Xuân Khanh…
Về giáo dục: Chất lượng giáo dục và đào tạo của thị xã Sơn Tây luôn được nâng cao với 99% giáo viên các cấp học đạt chuẩn và trên chuẩn. Số học sinh giỏi và học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng hàng năm đạt 30%.
Về y tế: Chất lượng đội ngũ cán bộ y tế của thị xã Sơn Tây được từng bước nâng cao, cơ sở vật chất tuyến cơ sở từng bước được đầu tư hiện đại. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chăm lo chu đáo.
Thị xã Sơn Tây có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử-văn hóa nổi tiếng.
Khi nói đến Sơn Tây không thể không nhắc đến một địa danh linh thiêng: Đền Và (còn có tên gọi là Đông cung) - một trong hệ thống Tứ cung nổi tiếng của Xứ Đoài. Đền được dựng từ thời Hùng Vương thứ 18, ghi lại nơi nghỉ chân của Sơn Tinh mở tiệc ăn mừng sau khi đã dẹp xong Thủy tặc.
Sơn Tây là nơi hội tụ của một quần thể di tích như: đình Mông Phụ, đền Phùng Hưng, lăng Ngô Quyền, chùa Mía, đền Xuyên Sơn (thờ Thần Rừng), đền Tiên Nông, bia đá Đồi Măng, thành cổ Sơn Tây... Quần thể đền đài, miếu mạo phản ánh quá trình xây dựng và giữ gìn quê hương.
Đặc biệt độc đáo là Khu di tích Đường Lâm - nơi đây vừa vinh dự được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Đường Lâm là làng điển hình cho các làng cổ Việt Nam, hiện còn giữ được nguyên vẹn những dấu tích cổ của làng quê Việt vùng đồi gò trung du với những bức tường đá ong đỏ sẫm luôn thách thức với thời gian, mưa nắng...
Ngoài ra, thị xã còn có những địa danh liên quan tới các vị anh hùng dân tộc như: Vũng Hùm, đồi Hổ Gầm, đồi Xà Mâu, giếng Ngục, Rặng Duối... Những địa danh dấu tích này luôn là điểm thu hút khách tới tham quan, ngưỡng vọng vùng "đất thiêng" đã sinh ra những anh tài cho quê hương, đất nước.
Không chỉ thế, thành Sơn còn nổi tiếng với hệ thống Thành cổ - một trong tứ trấn bảo vệ thành Thăng Long xưa. Thành được xây dựng từ thời Minh Mạng thứ 3 (1822), mang đầy đủ yếu tố của một tòa thành quân sự, một hệ thống phòng thủ kiên cố nhất xứ Đoài thời đó.
Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sơn Tây đến năm 2010, thị xã cũng xác định chủ yếu đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch, trong đó khu Du lịch Văn hóa - Lịch sử - Thể thao với các điểm du lịch như Khu Du lịch Thành cổ, Khu du lịch thuộc xã Trung Hưng, Khu Du lịch thuộc xã Đường Lâm... đang được đầu tư để thu hút du khách đến tham quan.
Ngày 22-9, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sơn Tây đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Dự án có mục tiêu xây dựng phương án phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Sơn Tây đến năm 2020 với những giải pháp đột phá phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố Hà Nội, vùng Thủ đô. Trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên làm cơ sở đưa kinh tế của thị xã phát triển với tốc độ nhanh, ổn định, bền vững.
Trong giai đoạn từ đầu năm 2001 - 2010, thị xã Sơn Tây đã được chú trọng đầu tư và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Để giữ được nhịp độ tăng trưởng này, thành phố Hà Nội cũng có quyết định tiếp tục quan điểm phát triển thị xã Sơn Tây đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.
Dự án này sẽ hoàn thành giai đoạn đầu vào quý II/2010 với tổng số kinh phí là 1,46 tỉ đồng.
Ngoài ra, theo đà phát triển của thị xã, UNND thị xã đã chú trọng đầu tư vào hạ tầng cơ sở, tiêu biểu là tiến hành sửa sang và hoàn thiện một số tuyến đường quốc lộ hướng trung tâm như dự án mở rộng, nâng cấp đường Láng - Hòa Lạc; Quốc lộ 2 (đoạn Phủ Lỗ - Vĩnh Phúc); Quốc lộ 1 cũ (đoạn cầu Chui - cầu Đuống); Quốc lộ 3 đoạn thuộc địa phận Hà Nội; Quốc lộ 32 (đoạn Nam Thăng Long - Cầu Diễn - Nhổn - Sơn Tây), cầu Phùng; cầu Vĩnh Tuy và đường dẫn 2 đầu cầu; Vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân, đường dẫn cầu Thanh Trì, đường 5 - cầu Thanh Trì - Pháp Vân. Trong năm 2010, một số nút giao thông và đường nội đô cũng sẽ được hoàn thành như: đường Lạc Long Quân, đường Văn Cao - Hồ Tây, đường ven sông Tô Lịch (bờ phải), đường Cát Linh - La Thành, đường Phúc La - Văn Phú, đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông. Nút giao thông Kim Liên, nút ngã tư cầu Trắng (Hà Đông), nút ngã ba Viện 105 (Sơn Tây)…
Được biết, các dự án đầu tư vào giao thông vận tải đều được thực hiện bằng nguồn vốn trung ương.

Chuyển nhà thành hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Dưới đây là 10 tiêu chí, ưu điểm nổi bật của Cty Bảo Tín luôn khiến khách hàng hài lòng và lựa chọn sử dụng ngay từ lần đầu tiên. Cty Bảo Tín đáp ứng trọn gói nhu cầu chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng của khách hàng trên phạm vi toàn quốc, liên tỉnh, bắc – nam; đáp ứng yêu cầu gấp rút về thời gian; vận chuyển cả những món hàng cồng kềnh hay ở những địa hình nhỏ hẹp khó di chuyển. Đặc biệt sẽ có ưu đãi cho các cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ và phải chuyển nhà thường xuyên, đối tượng học sinh sinh viên hay những tổ chức nhân đạo từ thiện. Chỉ cần bấm số điện thoại anh Phương: 0936070109 nêu yêu cầu, công ty sẽ cử người đến khảo sát đồ đạc, tính quãng đường di chuyển rồi tư vấn và báo giá toàn bộ chi phí để bạn tham khảo. Sự nhanh nhẹn đúng giờ của nhân viên công ty sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc hay các kế hoạch trong ngày của bạn. Nếu bạn đồng ý ký hợp đồng theo ngày giờ đã thỏa thuận, nhân viên sẽ đến tháo dỡ, phân loại và đóng gói một cách kỹ lưỡng. Tất cả vật dụng từ to đến nhỏ đều được bao bọc chỉnh chu. Đồ đạc được di dời nhẹ nhàng lên xe, sắp đặt hợp lý, không nhồi nhét, sau đó nhân viên sẽ thống kê và xác nhận với khách trước khi chuyển đến nơi khác. Nhân viên của Vietnam Moving được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, không quản nắng mưa, giờ giấc, đặc biệt trung thực và yêu nghề nên sẽ làm việc liên tục đến khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang đến cho khách hàng sự hài lòng, tin tưởng nhất. Với tinh thần trách nhiệm, khi đến địa điểm mới, nhân viên sẽ giúp mang đồ lên tận nơi, sắp xếp, lắp đặt theo đúng kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng. Không chỉ vậy, công ty sẵn sàng tư vấn cách bố trí đồ đạc hợp phong thủy giúp khách hàng gặp mọi sự thuận lợi. Kỹ năng làm việc khoa học giúp công ty cam kết hoàn thành thật nhanh gọn việc chuyển nhà, chuyển văn phòng công ty theo đúng tiến độ đã hứa để không làm lãng phí thời gian vàng bạc của khách hàng. Mức phí trọn gói của công ty không phải rẻ nhất, nhưng chắc chắn là hợp lý nhất và tuyệt đối không phát sinh thêm ngoài báo giá ban đầu. Bao bì, thùng carton đựng đồ hay các loại vật dụng đóng gói như dây chằng, băng keo.. đều hoàn toàn miễn phí. Dịch vụ trọn gói cung cấp mọi giải pháp, bao gồm cả dịch vụ lưu kho cho các doanh nghiệp

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay2,484
  • Tháng hiện tại81,511
  • Tổng lượt truy cập3,695,745

Giới thiều  về dịch vụ chuyển nhà trọn gói Bảo Tín những năm thập niên 90 hà nội bắt đầu phát triển kinh tế đô thì và nên kinh tế cũng được tăng chưởng chóng mặt người dân cũng được thay đổi theo nên kinh tế mua đất xây nhà di chuyển các chỗ ở mới nên Công ty TNHH xây dựng vận tải Bảo Tín đã sáng lập ra dịch vụ chuyển nhà văn phòng trọn gói Bảo Tín để đáp ứng cho người dân tiện sử dụng dịch vụ Khi xã hội ngày càng phát triển, chất lượng môi trường sống càng được quan tâm và chú trọng hơn. Theo đó, mọi người đều có nhu cầu không ngừng nâng cao, đặc biệt là thay đổi một không gian sống, sở hữu các điều kiện tiện nghi và lý tưởng hơn. Để tiết kiệm chi phí, thời gian cũng như công sức cho những lần vận chuyển từ nơi ở cũ sang nơi ở mới, hiện nay mỗi người thường tìm đến các dịch vụ chuyển nhà với sự chất lượng và tính chuyên nghiệp cao Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hiện nay, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển nhà ra đời. Trong đó, nổi bật là dịch vụ chuyển nhà trọn gói với thương hiệu Cty Bảo Tín. Được thành lập và đi vào hoạt động nhiều năm, đến nay Cty Bảo Tín đã không ngừng mở rộng quy mô, tạo dựng uy tín nhất định trong lĩnh vực vận chuyển chuyên nghiệp nói chung và dịch vụ chuyển nhà nói riêng Đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên của dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp Vietnam Moving đều đã được trải qua quá trình đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về công tác đóng gói, vận chuyển cũng như thái độ phục vụ với khách hàng.
Vì là chuyển nhà nên đa phần đồ đạc cần chuyển là những đồ dùng điện máy, đồ dùng nội thất, vật dụng nhà bếp,… Do đó, để đảm bảo an toàn trong khi vận chuyển, các nhân viên Bảo Tín sẽ tiến hành phân loại. Với từng nhóm đồ sẽ có phương thức đóng gói bảo vệ riêng.
Đối với các nhóm đồ vật dụng nhỏ làm bằng thủy tinh, sành sứ dễ vỡ như chén, ly, chai, lọ… nhân viên sẽ bao bọc từng món trong giấy gói và xếp cẩn thận vào thùng giấy. Đối với các nhóm đồ dùng điện máy lớn như tủ lạnh, ti vi, đầu máy, dàn âm thanh, máy giặt, lò vi sóng… hay đồ dùng nội thất như tủ, bàn, ghế, gường, kệ… nhân viên sẽ đóng gói bằng nhiều lớp giấy, lớp vải bảo vệ chuyên dụng để bảo vệ tốt nhất cho món đồ, nhất là những góc cạnh dễ va chạm.

background200 800 left
background200 800 right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây